Adresa

MTH s.r.o.
Šúrska 5
900 01 MODRA
ICO : 35 931 850
IC DPH (VAT No.) : SK2022010749

E-mail 

mth@modratherm.sk
modratherm@modratherm.sk
odbyt@modratherm.sk

Telefón

00421 33 647 23 13 - sekretariát riaditeža spoločnosti
00421 33 647 23 14 - obchodné oddelenie
00421 33 647 41 88 - predaj náhradných dielov

Fax

00421 33 647 38 46