Plynové kotly - PROMETEUS PLUS

projekčné podklady | iné produkty


PROMETEUS Plus 2.24 FF - kotol s ohrevom TÚV s núteným odvodom spalín cez stenu
PROMETEUS Plus 1.24 FF - kotol s núteným odvodom spalín cez stenu
PROMETEUS Plus 2.24 CF - kotol s ohrevom TÚV s odvodom spalín do komína
PROMETEUS Plus 1.24 CF - kotol s odvodom spalín do komína

Rozmerová schéma  • výkon 8 - 24 kW

  • prietokový ohrev TÚV 13l/min.

  • krytie IP 45 (možnosť inštalácie do zóny 1)

  • ekvitermická regulácia výkonu

  • autodiagnostika

Vzhľadom na elektrické krytie IP 45 sa kotly PROMETEUS Plus môžu inštalovať v zmysle STN 33 2135 časť 1 v kúpeľniach a umyvárňach v zóne 1. Je to priestor nad vaňou a sprchovacím kútom. Pri inštalácii je nutné zohľadniť i ďalšie požiadavky predmetnej normy.
Pre servisné práce musí byť kotol nainštalovaný tak, aby zostal voľný priestor pred kotlom 1 meter a po stranách 20 cm.

Tabuľka technických údajov

    1.24 FF 2.24 FF 1.24 CF 2.24 CF
 Kategória kotlov   I2H I2H I2H I2H
 Tepelný príkon max/min kW 27,2/9,8 27,2/9,8 25,9/10,2 25,9/10,2
 Menovitý tepelný výkon max/min kW 24,0/8,0 24,0/8,0 24,0/8,0 24,0/8,0
 Účinnosť priamou metódou % 90,4 90,4 90 90
 Účinnosť nepriamou metódou % 93,8 93,8 92 92
 Komínová strata % 6,2 6,2 8 8
 Spotreba zem. plynu pri max. výkone m3/h 2,78 2,78 2,72 2,72
 Spotreba zem. plynu pri min. výkone m3/h 0,98 0,98 1,08 1,08
 Teplota spalín pri max. výkone °C 117 117 103 103
 Teplota spalín pri min. výkone °C 92 92 84 84
 Min. teplota prostredia °C 5 5 5 5
 Min. tlak vo vykurovacom systéme bar 0,8 0,8 0,8 0,8
 Teplota vykur. vody max/min radiátorové vyk. °C 80/30 80/30 80/30 80/30
 Teplota vykur. vody max/min podlahové vyk. °C 40/15 40/15 40/15 40/15
 Teplota teplej úžitkovej vody max/min °C - 60/30 - 60/30
 Množstvo teplej úžitkovej vody (DT = 25° C) l/min - 13 - 13
 Množstvo teplej úžitkovej vody (DT = 35° C) l/min - 10 - 10
 Minimálny odber TÚV l/min - 2,6 - 2,6
 Max. tlak TÚV bar - 6 - 6
 Objem expanznej nádoby l 7 7 7 7
 Pretlak expanznej nádoby bar 1,5 1,5 1,5 1,5
 Max. množstvo vody vo vykurovacom systéme l 130 130 130 130
 Max. tlak vody vo vykurovacom systéme bar 2,5 2,5 2,5 2,5
 Pripojovací pretlak zemného plynu mbar 20 20 20 20
 Sieťové napätie / kmitočet V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
 Elektrický príkon W 155 155 150 150
 Elektrické krytie IP 45 45 45 45
 Koaxiálny systém odvodu spalín f 60/100 60/100 - -
 Oddelený systém odvodu spalín f 80+80 80+80 - -
 Napojenie na dymovod f - - 130 130