Doporučené schémy pre projektovanie teplovodných kotlov modratherm do vykurovacích systémov

späť na produkty


SEKCIA DOWNLOAD

Popis k schémam(formát pdf - veľkosť 152 KB) *
Schéma Honeywell(formát cdr - veľkosť 1,54 MB) *
Schéma Siemens(formát cdr - veľkosť 1,77 MB) *

* Súbory sú zazipované.

SEKCIA NA PREZERANIE

  • Uvedené schémy zapojenia zdrojov tepla nenahrádzajú projektovú dokumentáciu, ale spolu s návodmi na montáž a obsluhu kotlov a ostatných zariadení slúžia ako návod na jej vypracovanie.

  • Úpravou jednotlivých schém a kombináciou zariadení je možné dosiahnúť optimálne riešenia pri návrhu zdrojov tepla a vykurovacích systémov aj pre iné podmienky.

  • Regulačné prvky sú navrhnuté so zameraním na priaznivú ekonomiku, t.j. cenovo výhodné zariadenia. Pre náročnejšie požiadavky je možné navrhnúť komfortnejšie zariadenia.

  • Uvedené regulačné prístroje sú výhodné u jednokotlových systémov. U viackotlových systémov sú výhodné z hľadiska ekonomiky. U viackoltových systémov je možné navrhnúť náročnejšie, voľne programovateľné regulátory s vyššími investičnými nákladmi, ale aj s vyšším komfortom pre obsluhu.

  • U zmiešavacích ventilov (ZV) je uvedené len základné typové číslo, doplnkové typové číslo doplní projektant podľa potrebnej veľkosti prietokového súčiniteľa.