Stacionárne kotly - ZEUS PYRO

úvod | popis | prečo kúri s drevom | regulačné a zabezpečovacie prvky | projekčné podklady | iné produkty


MODRATHERM ZEUS 15 PYRO je teplovodný ocežový kotol na pyrolytické spažovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 14,9 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 20 PYRO je teplovodný ocežový kotol na pyrolytické spažovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 20 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 26 PYRO je teplovodný ocežový kotol na pyrolytické spažovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 26 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 30 PYRO je teplovodný ocežový kotol na pyrolytické spažovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 30 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 36 PYRO je teplovodný ocežový kotol na pyrolytické spažovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 36 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 42 PYRO je teplovodný ocežový kotol na pyrolytické spažovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 42 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.