Spoločnosť MTH s.r.o. je výrobcom nasledovnej tepelnej techniky značky MODRATHERM:

splyňovacie kotly ZEUS PYRO na drevo na ústredné vykurovanie
kotly ZEUS na pevné palivá na ústredné vykurovanie
lokálne plynové konvektorové vykurovacie telesá PR

Výrobky sú vyvíjané v spolupráci s významnými európskymi firmami a inštitúciami v oblasti spaľovania, regulácie a dizajnu. Výrobky sú certifikované podľa platných noriem STN, EN, GOST, prípadne ďalších národných noriem v závislosti od krajiny vývozu. Výroba je zabezpečovaná na moderných výrobných zariadeniach, CNC strojoch, povrchovo sú výrobky upravované automatickou práškovacou linkou.

O spokojnosť užívateľov sa firma stará prostredníctvom rozsiahlej obchodnej a servisnej siete, periodických odborných školení a seminárov, ako aj ďalších marketingových aktivít. Tradícia výroby je 50-ročná a doteraz bolo vyrobených viac než 200 000 spotrebičov, z ktorých je veľká časť doteraz v prevádzke. Výrobky sa distribuujú do 10 krajín Európy.