Plynové radiátory - PR

úvod | charakteristika | použitie | inštalácia | podmienky prevádzkyprojekčné podklady | iné produkty

nevyžadujú teplonosnú látku
úsporná prevádzka s automatickou reguláciou výkonu horákov
vysoká spoľahlivosť a životnosť
moderný dizajn

Charakteristika radiátorov PR

smaltovaná spaľovacia komora 
plynová armatúra s regulátorom tlaku plynu, termoelektrickou poistkou
a piezoelektrickým zapaľovaním pilotného horáčika 
vyústenie spalín cez vonkajšiu stenu až do hrúbky 60 cm, pri verzii
PR - 2K možnosť vyústenia spalín do komína 
možnosť prevádzky na zemný plyn, propán, resp. propán-bután 
bez nároku na elektrickú energiu 
nastaviteľná teplota vykurovania od 13 do 38 st. C 
ZLATÁ PLAKETA výstavy Racioenergia 96 - ocenenie výborného konštrukčného riešenia
Záruka 1 rok

Výhody plynových radiátorov - PR

design
ľahká dostupnosť k jednotlivým komponentom
uzavretý spaľovací priestor
kvalitná povrchová úprava opláštenia
ľahká montáž koax. dymovodu
termostatická regulácia teploty