Stacionárne kotly - VULKAN PLUS

úvod | použitie a popis | prevádzka | kotol s nútením odťahom spalín | ovládací panel | záruka | projekčné podklady | iné produkty


MODRATHERM VULKAN PLUS NG

je liatinový, teplovodný, stacionárny plynový kotol s piezoelektrickým zapaľovaním a termoelektrickým strážením plameňa, vybavený poistkou spätného toku spalín. V zmysle STN EN 297 je podľa možnosti použitia plynných palív zaradený do kategórie I2H a podľa spôsobu odvádzania spalín prevedenia B11BS s prirodzeným odťahom spalín, alebo B44BS s núteným odťahom spalín. Kotly môžu byť inštalované aj v obytnej miestnosti, ktorá je vhodným spôsobom vetraná do vonkajšieho prostredia.

MODRATHERM VULKAN PLUS VG

je liatinový, teplovodný, stacionárny plynový kotol s piezoelektrickým zapaľovaním a termoelektrickým strážením plameňa, s možnosťou prevádzky na znížený výkon a vybavený poistkou spätného toku spalín. V zmysle STN EN 297 je podľa možnosti použitia plynných palív zaradený do kategórie I2H a podľa spôsobu odvádzania spalín prevedenia B11BS s prirodzeným odťahom spalín, alebo B44BS s núteným odťahom spalín. Kotly môžu byť inštalované aj v obývacej miestnosti, ktorá je vhodným spôsobom vetraná do vonkajšieho prostredia.

MODRATHERM VULKAN PLUS MG

je liatinový, teplovodný, stacionárny plynový kotol s elektronickým zapaľovaním a ionizačným strážením plameňa, s možnosťou prevádzky na znížený výkon a vybavený poistkou spätného toku spalín. V zmysle STN EN 297 je podľa možnosti použitia plynných palív zaradený do kategórie I2H a podľa spôsobu odvádzania spalín prevedenia B11BS s prirodzeným odťahom spalín, alebo B44BS s núteným odťahom spalín. Kotly môžu byť inštalované aj v obývacej miestnosti, ktorá je vhodným spôsobom vetraná do vonkajšieho prostredia.