Stacionárne kotly - ZEUS

úvod | použitie a popis | regulačné a zabezpečovacie prvky | projekčné podklady | iné produkty


MODRATHERM ZEUS 40 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 14 do 42 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa.

MODRATHERM ZEUS 25 - 1 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 8 do 27 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa.

MODRATHERM ZEUS 30 - 1 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 10 do 31 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa.

MODRATHERM ZEUS 35 - 1 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 12 do 36 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa.

MODRATHERM ZEUS 25 - 2 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 8 do 27 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto typy kotlov sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 30 - 2 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 10 do 31 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto typy kotlov sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 35 - 2 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 12 do 36 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto typy kotlov sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

MODRATHERM ZEUS 25 - 3 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 8 do 27 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto typy kotlov sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu, ktorý zároveň zabezpečuje aj prietokový ohrev TÚV.

MODRATHERM ZEUS 30 - 3 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 10 do 31 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto typy kotlov sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu, ktorý zároveň zabezpečuje aj prietokový ohrev TÚV.

MODRATHERM ZEUS 35 - 3 je teplovodný ocežový kotol na spažovanie tuhých palív pre ústredné vykurovanie budov s rozsahom tepelného výkonu od 12 do 36 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto typy kotlov sú vybavené bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu, ktorý zároveň zabezpečuje aj vežkokapacitný prietokový ohrev TÚV.