Stacionárne kotly - PKM

úvod | charakteristika | použitie | montáž | inštalácia | podmienky prevádzky | prevádzka | projekčné podklady | iné produkty

Odťahový spalinový ventilátor (OSV) je doplňujúce zariadenie.

oceľový výmenník
vysoká účinnosť
dlhá životnosť
ľahká údržba
ekologické spaľovanie
ekonomická prevádzka

Charakteristika kotlov PKM

zapaľovací plamienok (E), elektronické zapaľovanie (EA), alebo bezelektrické prevedenie (QE) 
predohrev vratnej vody (odolnosť voči nízkotepelnej korózii) 
spaľovanie zemného plynu, propánu
zabudovaný prerušovač ťahu 
istenie proti prehriatiu vykurovanej vody 
termoelektrické alebo ionizačné stráženie plameňa 
odvod spalín do komína i cez stenu do vonkajšieho prostredia (poloturbo) 
vhodné aj do obytných priestorov (EL, EAL) 
v kaskádovom zapojení aj pre objekty s tepelnou stratou do 0,5 MW
Záruka 5 rokov na kotlové teleso, 3 roky na kotol 

Ekologicky priaznivé spaľovanie

Nízko NOx horáky výrazne šetria životné prostredie. Oxidy dusíka vypúštané do ovzdušia sú hlboko pod hranicou stanovenou vyhláškou MŽP SR.

Výhody kotla PKM

Konštrukcia kotlov umožňuje ich dovybavenie rôznymi druhmi regulácie v závislosti na požadovanom komforte a konfigurácii vykurovacej sústavy.
stála účinnosť
jednoduchá obsluha
možnosť núteného odťahu spalín
u automatických kotlov zapaľovanie prerušovaným pilotom
zabudovaný prerušovač ťahu
ochranná mriežka pred spaľovacím priestorom
ľahké čistenie spalinových ciest
možnosť inštalácie do obytných priestorov
možnosť prevádzkovania na samotiaž
potlačenie nízkoteplotnej korózie